küldetésünk

A külső és belső erőnk megjelenítése, és annak megszelídítése a feladatunk, vagyis az erőnk és érzékenységünk egyensúlyának  megteremtése. Célunk a rendfenntartás, egy értékrend. Ahol a fizikai és szellemi tevékenység egymást támasztva szűnteti meg elkülönülését, az érzés és a gondolat, a gondolat és a szó, valamint a szó és a tett közötti távolság eltűntetésével. Így adva lehetőséget az alapállásunk visszaállítására.

Ahogyan a tudati tevékenységünkkel hatunk a testünkre, úgy a testi működésünkkel a tudati folyamatainkra. Helyzetünktől függően más arány teremt egyensúlyt, de összhangjuk elengedhetetlen ahhoz, hogy meghaladásunkkal egységben, egészségben érezhessük magunkat.

A mai harcművészetek nagy része megrekedt a hagyomány formai és fizikai síkján. Bár ezek felépítése, valamint a szintvizsgák és versenyek fontos részei lehetnek, de ha nem készíti elő azt a szellemi alapot, amivel ezeket meghaladhatjuk, megrekedünk a harc színterén. Mellőzük azt, ami a művészetek közé emelné tevékenységünket.

Ez az önismereti utunk, ahol kapcsolódva a jelenünk megmérettetéseihez, külső és belső harcaink transzformációja zajlik. Önmagunk – eddigi tapasztalataink meghaladása- a feladatunk. A tapasztalati tanulásunk kerül előtérbe, ahol önképünk lebomlása által tapasztalhatjuk önvalónkat, lehetőséget adva a transzcendenssel való kapcsolódásra. est-Tudat Központ ahol Shaolin Kung Fu Harcművészeti Oktatást és Személyes Coaching

Test-Tudat Központ Coaching és harcművészet ambruzs szabolcs vezetésével

A Központban

Külső és belső küzdelmeinket -több irányból- vívjuk: a shaolin kung-fu, szabad küzdelem, meditáció, egyéni és csoportos önfejlesztő folyamatok segítségével. Ahol a fájdalmunk, félelmünk, feszültségünk és az erőnk kezelésének képességével a kétségünket egységgé formálhatjuk.

Energiánk legnagyobb része érzelemben, gondolatban, beszédben és tettekben realizálódik. Ahhoz, hogy ezekre hatásunk legyen, szükségszerű szüneteltetésük, tisztításuk, ami folyamatos munkát igényel tőlünk.

A Test-Tudat Központ számunkra nem csak a helyszín neve, hanem a köldökünk alatt pár ujjnyira elhelyezkedő energiaközponté, ahol az úgynevezett Dan Tien található. Az itt lévő energia még nem differenciálódott érzelemmé és gondolattá, itt még bármi megtörténhet.

Tapasztalását meditációval, a nem mozduló test, nem mozduló tudat gyakorlatával hozzuk létre, mely teljesen lecsupaszít minket. A gondolatba és az érzésbe való kapaszkodásunk miatt válik nehézzé, melyek elengedésével találkozhatunk a nem tudható, de tapasztalhatóval. Egy paradox állapot, mivel tapasztalása a megállással, tétlenséggel és beengedéssel realizálható, az oda vezető út erőfeszítést és aktív jelenlétet igényel tőlünk. 

Test Tudat Központ
A Testtudat-ról

akkor beszélhetünk, ha a fizikai és gondolati állapotunkban egyensúly teremtődött.  Egy olyan belső egyensúly, amikor az elkülönülés – test és tudat között- megszűnik, ennek tapasztalása spontán nyilvánul meg, így teremtve egységet bennünk.

test-tudat consulting
SZABAD KÜZDELMI OKTATÁS
harcművészeti edzések